Westmeerbeeksteenweg 20, 2221 Booischot


  Contact : +32(0)493/70.35.96

Wachtdienst

Op weekdagen van 19u tot de volgende ochtend 8u is de dokter van wacht te bereiken via 0900/20 002.

Tijdens het weekend kan u vanaf vrijdag 19u tot maandag 8u terecht bij de wachtpost te Somedi. Dit kan enkel na afspraak via het nummer 0900/20 002

Bij feestdagen start de wachtdienst de avond voordien om 19u tot de ochtend nadien 8u. (www.wachtpostheist.be)

Apotheek van wacht: 0903/99 000 (https://www.apotheek.be/nl/Pages/default.aspx)

Tandarts van wacht: 0903/39 969 (https://www.tandarts.be/wachtdienst)

Antigifcentrum: 070/245 245

Bij levensbedreigende problemen: bel 112